Kundalini Reiki cursus

john m

Wat je moet weten over Kundalini Reiki.

Kundalini Reiki is een krachtige energievorm. Wanneer je hebt besloten om je te laten inwijden voor Kundalini Reiki, dan is het raadzaam om eerst al een inwijding te hebben gehad. Bijvoorbeeld in een andere vorm van Reiki, zoals Usui Reiki of Shamballa Reiki.

Maar de laatste jaren is onze trillings-/energiefrequentie flink omhoog gegaan. Hierdoor is het voor iedereen gemakkelijker geworden om zonder enig probleem, deze mooie energievorm te leren gebruiken.

Net als bij Usui en Shamballa Reiki worden je chakra’s geactiveerd en kan de helende kracht/trilling door je lichaam gaan stromen. Kort gezegd wordt je trillingsfrequentie verhoogd zodat je andere mensen kunt gaan behandelen.

Wanneer je iemand behandeld, worden zowel zij als ook jij geholpen met persoonlijke ontwikkeling. De energie zorgt op een bepaald niveau voor bewustwording, waardoor eventuele klachten die zij hebben, kunnen verminderen of verdwijnen.

Kundalini Reiki cursus

In de Kundalini Reiki hebben we 3 niveaus.
Doordat je bij niveau 1 begint, bouwt de Kundalini Reiki energie zich geleidelijk aan op, en zal het Kundalini vuur langzaam maar zeker ontwaken. De energie komt zo rustig maar krachtig tot stand, en kan vrij door het lichaam gaan stromen.

Op het moment dat je hebt besloten om de cursus van Kundalini Reiki te willen volgen, begint je lichaam en energie zich al voor te bereiden.

Wanneer je contact met mij opneemt voor de inwijdingen, stuur ik je wat gegevens toe. Deze mag je vooraf doorlezen.

De energie begint te sromen, op het moment dat ik je de gegevens doorgestuurd heb. Er zullen wellicht een aantal blokkades opgeheven worden, alvorens de inwijding plaatsvindt. Deze blokkades kunnen zowel bewust als onbewust zijn. De kundalini reiki energie is er voor jou. Het helpt jou om dichter bij je hart te komen staan. En soms kan het zijn dat je eerst door een aantal blokkades moet om je hart beter te kunnen voelen. Dit is niet erg en ik zal je in deze periode van inwijdingen, onvoorwaardelijk steunen.

Let op; Wat er tijdens een inwijding gebeurd kun je lezen wanneer ik je de gegevens heb toegestuurd.

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie neem vrijblijvend contact met me op.

john devider