Liefdevolle communicatie kan ook zonder dat je lief ben.

Op een juiste en duidelijke manier  communiceren is lastig want je hebt je eigen gevoelens en gedachten over alles wat met het leven te maken heeft. Het vergt van je, dat je ruimte schept in de communicatie tussen jou en je gesprekspartner. Zeker in conflicten is communiceren lastig omdat je emotie voelt bij datgene wat de ander zegt of doet. De ander heeft je geraakt met een opmerking of met wat er is gebeurd en je gaat snel invullen wat de ander bedoelt heeft met hetgeen hij gezegd heeft en daardoor kan miscommunicatie ontstaan. En kan een conflict escaleren

Goed communiceren is dus belangrijk, maar hoe doe je dat?

Bij communicatie is het belangrijk om goed te luisteren naar wat de ander je vertelt en niet alleen maar terug te kaatsen maar constructief te reageren op wat de ander zegt.
We leven in een wereld waarin mensen vrije wil hebben. Dit betekent dus ook dat er (helaas) mensen zijn die niet eerlijk zijn, naar zichzelf of naar anderen. Vaak uit angst voor gezichtverlies. Mensen die niet zichzelf durven zijn of hun fouten durven toegeven.

Goed luisteren naar wat de ander zegt, en vragen te stellen indien je het niet begrijpt of beter wilt begrijpen wat de ander bedoelt, is dus belangrijk om jezelf en de ander te helpen om de situatie tot een goed einde te brengen.

Bij veel conflictgesprekken komt er een emotie om de hoek kijken. We zijn dan geneigd om vanuit die emotie te reageren. We sluiten ons dan, in zekere zin af voor de informatie die de ander ons geeft. Het is dus ook heel belangrijk om goed naar je eigen gevoel te luisteren. Wat zegt de ander en wat voel ik daarbij. En dan te reageren vanuit liefde.

Communiceren vanuit liefde?

Communiceren vanuit liefde betekent niet dat je lief bent. Het betekent dat je in ogenschouw houdt wat jij voelt, en waar jij staat in de situatie. Dat je compassie hebt voor datgene wat jij voelt en waar jij voor staat. Dat je bij jezelf blijft en je de ruimte neemt. Maar ook dat je de ander ziet en de ruimte geeft. Dat je compassie hebt voor wat de ander beweegt in de situatie.

Jullie hebben beide gevoelens die er mogen zijn. Jullie mogen beide uiting geven aan je gevoel. En wanneer je dit met compassie doet, creëer je ruimte en zorg je er beide voor dat de communicatie niet escaleert. Misschien wordt je het niet eens met elkaar maar door het gesprek constructief te houden zorg je wel dat er begrip is van beide kanten en kun je met een beetje ‘water bij de wijn’ toch tot een oplossing komen.

Tot slot;

Wanneer er een conflict ontstaat tussen andere mensen, en je hebt daar niets meer te maken, dan kan het soms heel lastig zijn om daar buiten te blijven staan. Vaak luister je naar wat de ander je vertelt en dan vorm je daar een mening over. En het ligt natuurlijk aan de situatie, maar het beste is het om neutraal te blijven. Je hebt immers niks met de situatie te maken en je kunt alleen maar luisteren.

Je mag het erg vinden en je mening hebben maar deze kun je beter voor je houden en de ander simpelweg laten vertellen wat er door hem/haar heen gaat. En als je advies wilt geven, of de ander vraagt advies, reageer dan tevens vanuit liefde. En vraag je af wat de andere kant in die situatie daarbij zou kunnen voelen.

Het leven gaat over keuzes maken en over groei. Kiezen voor liefde is belangrijk omdat het mensen niet stagneert in hun ontwikkeling. Kiezen voor liefde en het zien van liefde in elke situatie, betekent dat je iemand opbeurt in plaats van de grond in duwt. Het zorgt voor een opwaartse stroom van energie waar groei uit kan ontstaan. Maar er is altijd vrije wil.

Maak de keuze voor je hart want dat klopt dat altijd.