Leeuwmensen

Wie zijn de Leeuwmensen

De Leeuwmensen (Katachtigen) zijn een van de twee hoofdrassen in ons universum. Zij kwamen hier op uitnodiging van de Stichters. Toen ze met succes hun Universeel Spel hadden beëindigd en hun universum hadden voltooid, bood een groep van 45 Leeuwmensen zich als vrijwilliger aan, om dit universum vorm te geven en toezicht te houden op hetzelfde spel hier.

De Leeuwmens is een tweebenig ras met een lengte dat varieert van 3,65 tot 4,86 meter. Hun huid is bedekt met een soort zacht donzig haar. En hoewel ze geen vacht hebben, bezitten ze wel manen en hebben zowel de mannen als de vrouwen lang haar.

Hun oogkleur varieert van blauw tot goud en kan van blauw naar goud veranderen, wanneer ze volwassen worden. Zij veranderen ook van een gouden bruine kleur naar wit.

In het algemeen heeft de Leeuwmens een warm, opgewekt en intellectueel temperament. Wanneer ze volwassen worden veranderen ze naar een meer beschouwende, introspectieve en vriendelijke geaardheid. De ouderen worden geëerd vanwege hun wijsheid, compassie en inzichten.

Als ras zijn ze bijzonder gesteld op hun eigenheid en ze hebben een sterk gevoel van ‘fair play’. De vrouwen worden in gelijke mate als de mannen gerespecteerd en geëerd. En het dient gezegd te worden – ze zijn zeer leergierig en nieuwsgierig.

Waar wonen/leven de Leeuwmensen.

Als onderdeel van het Universele Spel gaven de Stichters de Leeuwmensen een nieuwe thuisplaneet in de Lyra Constellatie. De Leeuwmensen noemden het Avyon. Nu is dit niet de juiste uitspraak, noch spelling, maar het lijkt erop. De echte naam kan niet in het Engels/Nederlands worden weergegeven.

Avyon is een paradijsachtige planeet met bergen, meren, rivieren en oceanen. Deze blauwe planeet lijkt sterk op onze huidige Aarde qua vorm en haar gevarieerdheid aan vegetatie en levensvormen.

Toen de Leeuwmensen arriveerden, waren ze in etherische vorm. Ze moesten zich dus via een evolutiefase naar een fysiek lichaam ontwikkelen om op de planeet te kunnen wonen. Na vele miljoenen jaren ontwikkelden ze de leeuw en andere katachtigen en begonnen in die vormen te incarneren.

Als onderdeel van het plan bleef een deel van de oorspronkelijke Leeuwmensen in hun etherische vorm, om degenen die incarneerden bij te staan. Ze zouden het equivalent worden van jullie huidige Christen wezens. Besef dat dit een 3D planeet was. En toen de etherische Leeuwmensen eenmaal incarneerden, vielen ze ook onder de sluier der vergetelheid, dat een onderdeel is van het functioneren van een 3D planeet van de vrije wil.

De evolutie van de Leeuwmensen

Toen de tijd verstreek en na eindeloze incarnaties, evolueerden de Leeuwmensen zich tot een soort dat rechtop liep en dat het bewustzijn van hun etherische tegenhanger bewaarden, dankzij de periodieke incarnaties van sommige etherische Leeuwmensen. Zij ontvingen het DNA van een tweebenig zoogdier dat op een aap leek die zich ook op de planeet ontwikkelde.

Met het DNA van dit zoogdier konden de Leeuwmensen een meer menselijk lichaam ontwikkelen, terwijl ze toch de belangrijkste gelaatsuitdrukkingen en de andere karakteristieken van de Leeuwmens behielden. Door deze kruisingen bereikten ze een fase waarin de koninklijke bloedlijn van Avyon, of het Huis Avyon ontstond.

De etherische Leeuwmensen bleven incarneren om niet alleen het DNA aan te passen, maar ook om de aan de planeet gebonden broeders en zusters te onderwijzen, en te trainen in de hogere principes waardoor ze niet zouden blijven hangen in hun niet-intelligente dierlijke incarnatiecyclus. Zoals je ziet. evolueerden de Leeuwmensen zich op Avyon ongeveer op dezelfde manier als de mensen hier op Aarde. Het enige verschil was dat de mens tot nu toe wel in een dierlijke cyclus bleef steken.

Planetaire hoeders

Op termijn werden de Leeuwmensen in aantal groot genoeg om de verantwoordelijkheid als planetaire hoeders van hun thuiswereld op zich te nemen. Zij bleven zich evolueren en uiteindelijk ontwikkelden ze de technologie voor ruimtereizen en vervolgens de ‘warp’-technologie. Hun etherische broeders en zusters bleven hun gidsen.

Velen onder hen werden de genetici (hun specialiteit) en begonnen levensvormen te helpen ontwikkelen voor verschillende soorten planeten en sterren in het universum. Sommigen onder hen werden belangrijke ruimteonderzoekers/reizigers en wetenschappers in verschillende disciplines.

Tijdens deze fase in hun ontwikkeling richtte hun aandacht zich op dat tweebenige zoogdier waaraan ze zoveel hadden te danken en begonnen ze aan een kruisings- en verbeteringsprogramma, dat hen een ziel zou geven, en tijdens dit proces creëerden ze een nieuw soort dat bekend zou worden als de Mens.

Na talrijke kruisingen en genetische verbeteringen werd de Adamitische mens gecreëerd. Er waren twee lijnen – het roodharige wezen dat avontuurlijker, meer extravert en energieker was en het platina blonde wezen dat vriendelijker en meer beschouwend was.

Na duizenden jaren van zorgvuldige kruisingen, kregen de Leeuwmens/menselijke hybriden de overhand in de koninklijke lijn van de Leeuwmensen, het Huis Avyon. Dit ten koste van de zuivere Leeuwmensen. Toch was dit volgens plan.

In de loop der tijden werden de zuivere Leeuwmensen de vroegere voorouders van de Mensen. Met alleen maar hun genetische eigenschappen als een herinnering, aan de verbinding tussen hen. En hoewel de genetische relatie tussen de Leeuwmensen en de Mensen door de moderne mens vergeten is, blijven de Leeuwmensen in ons bewustzijn als de luisterrijke schepsels die ons respect en liefde verdienen.

De Leeuwmensen blijven de liefdevolle en steunende hoeders van hun genetische nakomelingen – de Mens. Zij hebben deze rol in alle tijden en dimensies van het universele Spel vervuld.

Devin 

Devin is de regerend patriarch van de 9D Koninklijk Huis van Avyon en Anu is de regerend patriarch van de 5D Koninklijk Huis van Avyon op dit moment. Lees meer over Devin en kom er ook achter wie Maevin is